Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
859/BC-UBND 20/09/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 20/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
ngày 20.9.pdf
224/TB-PTQĐ 18/09/2020 V/v lựa chọn đơn vi tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư tự xây Khe Cát ( giai đoạn 3), phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
TB 224.pdf
214/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
214_signed.pdf
215/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
215_signed.pdf
850/BC-UBND 17/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bênh covid-19 và công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 17/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
850bc_0001.signed.pdf
209/UBND-CN2 17/09/2020 Thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
209_signed.pdf
3950/TB-SNNPTNT 16/09/2020 Thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 08/2020 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản UBND tỉnh Quảng Ninh
3950.signed.pdf
837/BC-UBND 15/09/2020 Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
837-bc_0001.signed.pdf
841/BC-UBND 15/09/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 06/6/2019 của BCH Đảng bộ Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
841-BC_0001.signed.pdf
840/BC-UBND 15/09/2020 Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
840bc_0001.signed.pdf
834/BC-UBND 14/09/2020 Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
834-BC_0001.signed.pdf
830/BC-UBND 13/09/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 13/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
BC ngày 13.9.doc.pdf
6257/UBND-TD1 11/09/2020 Báo cáo công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6257_signed.pdf
197/UBND-TH5 09/09/2020 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
12-BC/ĐU 09/09/2020 Kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
12BCĐU_0001.pdf
588/VP 07/09/2020 TB Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính và Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
588_signed.pdf
3434/QĐ-UBND 03/09/2020 Chúc thọ, tặng quà cho 49 công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dịp Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3434_signed.pdf
810/BC-UBND 02/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 2/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
810bc_0001.signed.pdf
993/TB-HĐND 01/09/2020 Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố tháng 9 năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
993tb_0001.pdf
811/BC-UBND 31/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 03/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
811-BC_0001.signed.pdf
563/VP 31/08/2020 QĐ v/v điều chỉnh phân công công việc giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chủ tịch Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
563_signed.pdf
79-TB/TU 31/08/2020 Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 9 năm 2020 Thành ủy Uông Bí
79-tb.signed.pdf
444/TB-UBND 31/08/2020 Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020 của lãnh đạo UBND thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
444-TB_0001.signed.pdf
800/BC-UBND 30/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 30/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
800bc_0001.signed.pdf
799/BC-UBND 29/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 29/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
799-bc_0001.signed.pdf
797/BC-UBND 28/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 28/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
797-bc_0001.signed.pdf
2075/UBND-KT 28/08/2020 Về việc lập hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xã Nông thôn mới nâng cao UBND Thành phố Uông Bí
2075cv_0001.signed.pdf
574/BC-HĐND 28/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2020, dự kiến nội dung công tác tháng 9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Nhờ Văn thư các đơn vị gửi đến TV ban KTNS theo DS gửi kèm) HĐND tỉnh Quảng Ninh
574. BCHDND_signed.pdf
5914/UBND-DL1 28/08/2020 V/v triển khai công tác trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV UBND tỉnh Quảng Ninh
5914_signed.pdf
3277/QĐ-UBND 27/08/2020 Tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 30 cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" UBND tỉnh Quảng Ninh
QD3277.signed.pdf
184/BC-UBND 27/08/2020 BC Kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài UBND tỉnh Quảng Ninh
184_signed.pdf
561/BC-HĐND 26/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2020, dự kiến chương trình công tác tháng 9/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
561. HDND_signed.pdf
2012/UBND-QLĐT 24/08/2020 Tham gia ý kiến đề xuất tiếp tục triển khai lập quy hoạch chi tiết trung tâm văn hóa tâm linh chùa Bí Thượng (Chùa Trình) tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
2012_0001.signed.pdf
788/BC-UBND 24/08/2020 Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2020 UBND Thành phố Uông Bí
788_0001.signed.pdf
783/BC-UBND 23/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 23/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
783-bc_0001.signed.pdf
782/BC-UBND 22/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 22/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
782bc_0001.signed.pdf
781/BC-UBND 21/08/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 21/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
781-bc_0001.signed.pdf
775/BC-UBND 19/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid -19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 19/8/2020) UBND Thành phố Uông Bí
775bc_0001.signed.pdf
174/BC-UBND 18/08/2020 Về tình hình mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến 5h00 ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
174_signed.pdf
175/BC-UBND 18/08/2020 BC việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh QN, giai đoạn 2011 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
175_signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.