Tin tức - Sự kiện

Đến tháng 9 Tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết
 
99 %

hồ sơ đúng hạn

 
(tự động cập nhật vào lúc

00:00:00 24/09/2020)
Đến tháng 9 Tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi
 
9.792.382

văn bản qua mạng

giữa 729 đơn vị

 
(Tự động cập nhật lúc 01:02:13 24/09/2020)Tin địa phương
Tin sở ban ngành
Văn bản chỉ đạo